IDEA
Kiedy się urodzili, dwadzieścia parę lat temu, świat ulegał gwałtownym zmianom. Kończyła się epoka zimnej wojny dwóch antagonistycznych systemów, rozpadł się ZSRR, runął mur berliński, kształtował się nowy porządek we wschodniej części Europy. Młodzi Polacy, Ukraińcy, Białorusini dorastali i kształtowali się w tych okolicznościach.

Czytaj dalej...

projekt: LeLe Crossmedia Production